Źródło: Integracja 6/2016 20/03/2017
EtacikTo i OwoPFRON Rentier i Emeryt

Prezesi zarabiają na Niepełnosprawnych i ich wykorzystują

Do napisania mejla zainspirowal mnie artykuł Mateusza Różańskiego ?Powstaje Narodowy Plan Zatrudniania?, zamieszczony na Niepelnosprawni.pl. Wszyscy ?na górze? tak pięknie opisują, jak to niepełnosprawni powinni ...
Magdalena Gajda Źródło: dodatek Praca 10/2008 17/03/2017
EtacikTo i OwoPFRON Rentier i Emeryt

Dyskryminowania

Depresja i nerwice to tylko niektóre schorzenia psychiczne. Najpowszechniejszym jest schizofrenia. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią nawet 400 tys. osób*Aktywnych zawodowo jest zaś 2 proc. Pozos...

Chorzy psychicznie mogą pracować 2

Chorzy psychicznie mogą pracować  Praca spełnia rolę terapeutyczną.  Dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy i utrudnia im powrót do zdrowia. Nierówne traktowanie sprawia, że czują ...

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Niepełnosprawni stracą pracę, bo... pracują Dofinansowanie zatrudniania niepełnosprawnych sprawia, że coraz więcej z nich pracuje. Przedsiębiorcy obawiają się jednak, że rząd zlikwiduje dopłaty do pensji os...

Niestety pieniądze dają szczęście

  Niestety, pieniądze dają szczęście   Bartłomiej Dzik Najszczęśliwsi są ci, dla których zarabianie pieniędzy nie jest celem samym w sobie. Najmniej szczęśliwi to ci, którzy nie cenią nic poza pomnaż...

Jak pogodzić prace z ojcostwem

Jak pogodzić pracę z ojcostwem?  autor: Piotr Sakowski  Wtorek, 26. Maj 2009 00:00  Próba bycia wspaniałym tatą i pełnoetatowym pracownikiem jednocześnie czasem może prowadzić do konfliktu w życiu ojc...

Szkoły dla bezrobotnych

  Szkoły dla bezrobotnych Szkoły dla dorosłych nie odpowiadają potrzebom rynku, kształcą w niepotrzebnych zawodach i produkują bezrobotnych - ogłosiła Najwyższa Izba Kontroli Pracownik administracyjny, asystent e...
10/05/2009
EtacikETC. Adam myśli

Zakaz konkurencji po ustaniu pracy

  UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY   zawarta w dniu ......... (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy).......... pomiędzy: PRACODAWCĄ: ............................................ (pe...

Zakaz konkurencji w czasie pracy

  UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY   zawarta w dniu ......... (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy) ...... pomiędzy: PRACODAWCĄ:   .............................................. (peł...

Nowe prawo dla bezrobotnych

  Nowe prawo dla bezrobotnych   Jeżeli bezrobotny nie chce się szkolić ani podjąć pracy, może stracić prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ministerstwo Pracy zapowiada wyższe zasiłki - informuje...

Jakie będą nowe emerytury

Jakie będą nowe emerytury   Dwa świadczenia dla kobiet, jedno dla mężczyzn. Nie będzie emerytur małżeńskich. Dziedziczenie środków z II filaru zostanie jednak zachowane - wynika z projektów ustaw, do kt...

Założenie własnej działalności

Założenie własnej działalności   Założenie własnej działalności gospodarczej ma wiele zalet: sam jesteś swoim szefem, możesz realizować tylko własne pomysły, a dochody w dużej mierze zależą od Twojeg...

Umowa zlecenie

  UMOWA ZLECENIE   zawarta w dniu ..................................... (data zawarcia umowy) r. w ........ (miejsce zawarcia umowy) ......... pomiędzy: ................................. (nazwa i ...

Umowa o dzieło

  UMOWA O DZIEŁO   zawarta w dniu ............. (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy) ........ pomiędzy: ................................. (nazwa i adres Zamawiającego) .......

Obowiązki osoby bezrobotnej

  Obowiązki osoby bezrobotnej   Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy następuje w dniu dostarczenia wymaganych dokumentów. Swoim podpisem poświadczamy prawdziwość wszystkich informacji.- Do rejes...

Co należy się od pracodawcy niepełnosprawnemu

15.02.2007 Źródło: inf. własna Podstawowym obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracownika niepełnosprawnego jest stworzenie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania i komunikowania się w m...

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?

Zobacz również

Bobo, Gołowąs, Infant

Urlopy Ojcowskie

W życie weszły przepisy kodeksu pracy o dodatkowym fakultatywnym urlopie macierzyńskim. No...

Bobo, Gołowąs, Infant

Sposób na uparte dziecko

Bobo, Gołowąs, Infant

Uwaga na słowa

Bobo, Gołowąs, Infant

Trudy wychowawcze