19/07/2009
EtacikETC.To i Owo Wieści Famy

Szkoły dla bezrobotnych

Szkoły dla dorosłych nie odpowiadają potrzebom rynku, kształcą w niepotrzebnych zawodach i produkują bezrobotnych - ogłosiła Najwyższa Izba Kontroli

 

Szkoły dla bezrobotnych

Szkoły dla dorosłych nie odpowiadają potrzebom rynku, kształcą w niepotrzebnych zawodach i produkują bezrobotnych - ogłosiła Najwyższa Izba Kontroli

Pracownik administracyjny, asystent ekonomiczny, technik handlowiec, technik mechanik, kucharz małej gastronomii - to jedne z 20 zawodów, w których panuje największe bezrobocie. I jednocześnie najpopularniejsze kierunki kształcenia w szkołach dla dorosłych, osób często bezrobotnych i poszukujących pracy. - Szkoły dla dorosłych nie są dostosowane do potrzeb rynku - ogłosiła po kontroli 40 placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Najwyższa Izba Kontroli. Jak się okazało, rodzaj zawodów, których uczono w skontrolowanych szkołach, był bardziej wynikiem zainteresowania uczniów nauką w poszczególnych profesjach, niż odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu szkoły bezrobotni słuchacze i tak musieli się przekwalifikowywać lub podejmować pracę w zawodzie innym niż wyuczony.

Niska jakość kształcenia to kolejny grzech polskich szkół dla dorosłych. Jak wykazano w raporcie NIK, ponad połowa ich absolwentów nie921996_escolares_en_un_descanso.jpg uzyskuje dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych. W dwóch ostatnich rocznikach egzaminy zawodowe zdało jedynie 56 proc. przystępujących do egzaminu, zaś 18 proc. słuchaczy w ogóle do nich nie podeszło. Na alarmująco niskim poziomie jest edukacja praktyczna - w sześciu skontrolowanych szkołach zdarzyły się przypadki niezrealizowania minimalnego wymiaru obowiązkowych zajęć z przedmiotów zawodowych, w dziewięciu dyrektorzy dokonali zwolnienia słuchaczy z całości lub części praktycznej nauki zawodu. W wielu przypadkach brakowało także pomocy naukowych, zalecanych w programach nauczania. Zdarzało się, że słuchacze uczyli się przestarzałych technologii. Wydało się też, że państwowe komisje przeprowadzające egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy lub tytuł mistrza w zawodzie, dopuszczały do egzaminu osoby, które nie spełniały warunków przystąpienia do niego (brak odpowiedniego wykształcenia albo stażu pracy).

 

Źródło Dziennik metro

 

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka

Zobacz również

Wieści Famy

Komplementy

Czy wiesz jak mówić komplementy kobiecie? Czy komplementy maja jakiekolwiek znaczenie?Kobiety u...

Wieści Famy

Szkoły dla bezrobotnych

Wieści Famy

Jak rozwiązywać konflikty