19/07/2009
EtacikETC.To i Owo Wieści Famy

Szkoły dla bezrobotnych

Szkoły dla dorosłych nie odpowiadają potrzebom rynku, kształcą w niepotrzebnych zawodach i produkują bezrobotnych - ogłosiła Najwyższa Izba Kontroli

 

Szkoły dla bezrobotnych

Szkoły dla dorosłych nie odpowiadają potrzebom rynku, kształcą w niepotrzebnych zawodach i produkują bezrobotnych - ogłosiła Najwyższa Izba Kontroli

Pracownik administracyjny, asystent ekonomiczny, technik handlowiec, technik mechanik, kucharz małej gastronomii - to jedne z 20 zawodów, w których panuje największe bezrobocie. I jednocześnie najpopularniejsze kierunki kształcenia w szkołach dla dorosłych, osób często bezrobotnych i poszukujących pracy. - Szkoły dla dorosłych nie są dostosowane do potrzeb rynku - ogłosiła po kontroli 40 placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Najwyższa Izba Kontroli. Jak się okazało, rodzaj zawodów, których uczono w skontrolowanych szkołach, był bardziej wynikiem zainteresowania uczniów nauką w poszczególnych profesjach, niż odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu szkoły bezrobotni słuchacze i tak musieli się przekwalifikowywać lub podejmować pracę w zawodzie innym niż wyuczony.

Niska jakość kształcenia to kolejny grzech polskich szkół dla dorosłych. Jak wykazano w raporcie NIK, ponad połowa ich absolwentów nie921996_escolares_en_un_descanso.jpg uzyskuje dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych. W dwóch ostatnich rocznikach egzaminy zawodowe zdało jedynie 56 proc. przystępujących do egzaminu, zaś 18 proc. słuchaczy w ogóle do nich nie podeszło. Na alarmująco niskim poziomie jest edukacja praktyczna - w sześciu skontrolowanych szkołach zdarzyły się przypadki niezrealizowania minimalnego wymiaru obowiązkowych zajęć z przedmiotów zawodowych, w dziewięciu dyrektorzy dokonali zwolnienia słuchaczy z całości lub części praktycznej nauki zawodu. W wielu przypadkach brakowało także pomocy naukowych, zalecanych w programach nauczania. Zdarzało się, że słuchacze uczyli się przestarzałych technologii. Wydało się też, że państwowe komisje przeprowadzające egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy lub tytuł mistrza w zawodzie, dopuszczały do egzaminu osoby, które nie spełniały warunków przystąpienia do niego (brak odpowiedniego wykształcenia albo stażu pracy).

 

Źródło Dziennik metro

 

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?