19/07/2009
EtacikETC.To i Owo Wieści Famy

Szkoły dla bezrobotnych

Szkoły dla dorosłych nie odpowiadają potrzebom rynku, kształcą w niepotrzebnych zawodach i produkują bezrobotnych - ogłosiła Najwyższa Izba Kontroli

 

Szkoły dla bezrobotnych

Szkoły dla dorosłych nie odpowiadają potrzebom rynku, kształcą w niepotrzebnych zawodach i produkują bezrobotnych - ogłosiła Najwyższa Izba Kontroli

Pracownik administracyjny, asystent ekonomiczny, technik handlowiec, technik mechanik, kucharz małej gastronomii - to jedne z 20 zawodów, w których panuje największe bezrobocie. I jednocześnie najpopularniejsze kierunki kształcenia w szkołach dla dorosłych, osób często bezrobotnych i poszukujących pracy. - Szkoły dla dorosłych nie są dostosowane do potrzeb rynku - ogłosiła po kontroli 40 placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Najwyższa Izba Kontroli. Jak się okazało, rodzaj zawodów, których uczono w skontrolowanych szkołach, był bardziej wynikiem zainteresowania uczniów nauką w poszczególnych profesjach, niż odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu szkoły bezrobotni słuchacze i tak musieli się przekwalifikowywać lub podejmować pracę w zawodzie innym niż wyuczony.

Niska jakość kształcenia to kolejny grzech polskich szkół dla dorosłych. Jak wykazano w raporcie NIK, ponad połowa ich absolwentów nie921996_escolares_en_un_descanso.jpg uzyskuje dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych. W dwóch ostatnich rocznikach egzaminy zawodowe zdało jedynie 56 proc. przystępujących do egzaminu, zaś 18 proc. słuchaczy w ogóle do nich nie podeszło. Na alarmująco niskim poziomie jest edukacja praktyczna - w sześciu skontrolowanych szkołach zdarzyły się przypadki niezrealizowania minimalnego wymiaru obowiązkowych zajęć z przedmiotów zawodowych, w dziewięciu dyrektorzy dokonali zwolnienia słuchaczy z całości lub części praktycznej nauki zawodu. W wielu przypadkach brakowało także pomocy naukowych, zalecanych w programach nauczania. Zdarzało się, że słuchacze uczyli się przestarzałych technologii. Wydało się też, że państwowe komisje przeprowadzające egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy lub tytuł mistrza w zawodzie, dopuszczały do egzaminu osoby, które nie spełniały warunków przystąpienia do niego (brak odpowiedniego wykształcenia albo stażu pracy).

 

Źródło Dziennik metro

 

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny

Zobacz również

Chłop w chacie

Uwaga na skarpetki

Eksperci z zakresu psychologii seksualnej radzą kobietom zwrócić uwagę na kolor ska...

Chłop w chacie

Garnitur

Chłop w chacie

Frak

Chłop w chacie

Smoking