05/04/2009
EtacikDE Fakto Eskulap - Temida

Założenie własnej działalności

Założenie własnej działalności gospodarczej ma wiele zalet: sam jesteś swoim szefem, możesz realizować tylko własne pomysły, a dochody w dużej mierze zależą od Twojego zaangażownia. Jednak najważniejszy argument jest taki: przestaniesz być bezro

Założenie własnej działalności

 

Założenie własnej działalności gospodarczej ma wiele zalet: sam jesteś swoim szefem, możesz realizować tylko własne pomysły, a dochody w dużej mierze zależą od Twojego zaangażownia. Jednak najważniejszy argument jest taki: przestaniesz być bezrobotnym.

Założenie własnego interesu wcale nie jest trudne. Najważniejszą sprawą jest wybranie odpowiedniej branży. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto na kartce wypisać mocne i słabe strony naszego pomysłu, w ten sposób łatwiej będzie Ci ocenić ryzyko.

1. Teraz czas zarejestrować Twoją nową działalność. W tym celu musisz wybrać się do urzędu gminy. Tam dostaniesz odpowiedni formularz konieczny przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

- Wpisu do ewidencji dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Taki formularz powinien zawierać:

 • - pełną nazwę firmy oraz imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • - miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, oraz jej ewentualnych filii
 • - określenie przedmiotu wykonywanej działalności
 • - wskazanie daty rozpoczęcia działalności


- Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.

2. Kolejny krok to wpis do REGON, możesz to uczynić w urzędzie gminy, kiedy składasz wniosek o wpis do ewidencji.

- Urząd gminy, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wniosek o wpis do REGON do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania.

- Wpisu do REGON możemy również dokonać osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale, możemy też wysłać wniosek pocztą. Musimy to uczynić w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

3. Trzeci krok to założenie konta bankowego. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania określonych transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego. Pamiętaj, że w banku będziesz potrzebował: ksero wpisu do ewidencji i oryginał do wglądu, ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu, oraz dowód osobisty.

4. Czwarty krok to zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym. Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i otrzymuje numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP (mamy na to 7 dni od rozpoczęcia działalności).

Przed wizytą w Urzędzie Skarbowym, zastanów się:

 • - Jaką formę płacenia podatku dochodowego wybierasz?
 • - Kto będzie prowadził księgowość Twojej firmy?
 • - Czy chcesz być płatnikiem VAT?

5. Ostatni krok to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Na zgłoszenie pracowników ma 7 dni od przyjęcia do pracy. W oddziale ZUS znajdziesz odpowiednie formularze.

Będziesz potrzebował następujących dokumentów:

 • - numer REGON,
 • - numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i nazwa organu prowadzącego rejestr,
 • - numer rachunku bankowego,
 • - dane personalne,
 • - numery NIP (wszystkich osób),
 • - nr i seria dowodów tożsamości.

Tekst zaczerpnięto z wp.pl dział praca

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka

Zobacz również

Strawa ducha i kondycha

Piękno naturuy w jaskini

Piękno natury w jaskini

Strawa ducha i kondycha

Tatry

Strawa ducha i kondycha

Zimowa sceneria Bieszczad

Strawa ducha i kondycha

Sporty zimowe