EtacikTo i OwoPFRON Rentier i Emeryt

Co należy się od pracodawcy niepełnosprawnemu

 

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika niepełnosprawnego.

Likwidacja barier funkcjonalnych

Zakaz dyskryminacji - zasada równego traktowania

15.02.2007

Źródło: inf. własna

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracownika niepełnosprawnego jest stworzenie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania i komunikowania się w miejscu pracy, stosownie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

Likwidacja barier funkcjonalnych

Likwidacja tych barier ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, również w miejscu pracy.

Zaliczamy tu likwidację:

  • barier architektonicznych np. budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich, likwidacja progów;

  • barier w komunikowaniu się np. zatrudnienie asystenta w miejscu pracy lub zakup urządzeń wspomagających komunikację;

  • barier technicznych w miejscu pracy np. montaż sprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi w niestandardowy sposób, zmiana sposobu oświetlenia.

Zakaz dyskryminacji - zasada równego traktowania

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują w Polsce nowe regulacje odnośnie do zakazu dyskryminacji.

Konieczność dostosowania polskiego prawa pracy do standardów UE doprowadziła do znacznego rozszerzenia katalogu przesłanek antydyskryminacyjnych oraz lepszej ochrony pracowników przed łamaniem ich praw.

Sytuację osób niepełnosprawnych, tak jak innych pracowników w Polsce, regulują przepisy prawa pracy, głównie Kodeks Pracy.

Dodatkowo obowiązują przepisy szczególne dotyczące pracowników niepełnosprawnych, mają one na celu wyrównanie szans tej grupy osób i są zawarte w Ustawie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy są zobowiązani przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp do zatrudnienia, rozwój zawodowy czy szkolenia.Źródło ? Pefron, tekst - Mecepo .pl

 

 

Zobacz również

Chłop w chacie

Uwaga na skarpetki

Eksperci z zakresu psychologii seksualnej radzą kobietom zwrócić uwagę na kolor ska...

Chłop w chacie

Garnitur

Chłop w chacie

Frak

Chłop w chacie

Smoking

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny