27/04/2009
Bez z ciemyDziad i babaWybranka i Drogi Sercu Amor i Wenus

Partnerstwo w związku

W kulturze współczesnej funkcjonuje wiele wzorców zachowań kobiet i mężczyzn, różnych modeli relacji między płciami, wspierających się na odmiennych wartościach.

 

PARTNERSTWO W ZWIĄZKU

 

W kulturze współczesnej funkcjonuje wiele wzorców zachowań kobiet i mężczyzn, różnych modeli relacji między płciami, wspierających się na odmiennych wartościach.

 

W ciągu ostatnich kilku dekad w obszarze kultury zachodniej rozprzestrzenił się model związku partnerskiego, który łączy się z nową wizją mężczyzny (i kobiety).

 

Nowy paradygmat męskości akcentuje równość oraz partnerstwo płci, uznając te wartości za fundamentalne w  tworzeniu nowego ładu społecznego; pozwala mężczyźnie na eksponowanie zarówno cech męskich jak i kobiecych. Ta wizja męskości daje mężczyźnie szansę rozwinięcia pełni indywidualnego potencjału człowieka.522693_from_hell.jpg

 

Cechą związków partnerskich jest przyjazne współdziałanie, które pomaga tworzeniu głębokich więzi emocjonalnych między mężczyzną i kobietą, jak również pomiędzy mężczyzną i dziećmi. Pełny rozwój osobowości mężczyzny i wykorzystanie jego potencjału jako człowieka najlepiej przebiega w relacji partnerskiej. W takim związku kobieta ma te same prawa i obowiązki co mężczyzna. Szacunek okazywany przez mężczyznę swojej partnerce to jeden z istotnych elementów zdrowej relacji, wpływający pozytywnie na psychikę kobiety. Związki partnerskie charakteryzują się zrównoważonym podziałem prac domowych i uczestnictwem w opiece nad dziećmi obu partnerów. Nikła partycypacja mężczyzn w tych obowiązkach może rodzić niezadowolenie i frustrację kobiety. Wyznaczanie mężczyźnie roli żywiciela rodziny oraz ?zamykanie" kobiet w domu, nie jest rozwiązaniem dobrym ani dla mężczyzny, ani dla kobiety, a także dziecka. Wielu mężczyzn w naszym kraju, starając się realizować anachroniczne założenia leżące u podstaw tradycyjnego wzorca męskości, nie tylko traci zdrowie, ale i znacznie ogranicza swoje człowieczeństwo (w polskich warunkach utrzymanie rodziny na przyzwoitym poziomie z jednej pensji jest na ogół bardzo trudne).

Można też postawić pytanie o moralne kwalifikacje wzoru, który z mężczyzny czyni despotę i egoistę dbającego o swój prestiż, władzę i pieniądze, niewrażliwego na niesprawiedliwość i krzywdę innych.

 

Większe uczestnictwo mężczyzn w opiece i wychowaniu dzieci, mogłoby pomóc w  przełamaniu stereotypu mężczyzny jako nieobecnego w domu żywiciela rodziny oraz dać wiele satysfakcji ojcu z tytułu nawiązywania głębokich więzi emocjonalnych z dzieckiem.

 

Dziś ojcowie są słabo przygotowani do pełnienia roli wychowawcy i opiekuna dziecka, gdyż wielu z nich było wychowywanych głównie przez matki. Należy więc dołożyć starań, by ojcowie bardziej angażowali się w rozwijanie relacji ze swoimi dziećmi, by przekazywali pozytywny wzorzec męskości.

1086695_day_in_the_park.jpg

Partnerstwo daje mężczyźnie i kobiecie możliwość wyboru własnej drogi życiowej, niezależnie od stereotypów płci, presji ideologicznej czy przymusu prawnego. Warto zauważyć, że narzucanie wszystkim kobietom roli matki i piastunki domowego ogniska nie jest korzystne dla społeczeństwa, gdyż mamy tu do czynienia z marnotrawstwem energii, potencjału, umiejętności i zdolności wielu kobiet (w Polsce jest więcej kobiet z wyższym wykształceniem niż mężczyzn). Z drugiej strony, wielu mężczyzn z powodzeniem może wypełniać obowiązki domowe i opiekę nad dziećmi, lecz tego nie czyni, gdyż nie jest to zgodne z dominującym wzorcem męskości.

 

Partnerskie związki mogą pomóc zbliżeniu między sferą zawodową i  rodzinną, umożliwiają mężczyznom i kobietom na równych prawach realizowanie się w obu dziedzinach życia, w zależności od aktualnych potrzeb i predyspozycji. Ponowoczesne odejście od tradycyjnych zasad życia, rodzi niepewność i niepokój związany z utratą poprzedniego porządku. Jednak utrzymywanie się tradycyjnych modeli zachowań może być większym złem niż ich upadek (np. ze względu na istnienie nieegalitarnych relacji między płciami w rodzinie, generujących często męską przemoc).

 

 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

 

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny