07/11/2009
Bez z ciemyDziad i babaRaz, Dwa, Trzy Kolejny/aPsyche Amor i Wenus

Zadbaj o kontakt rozwiedzionych z dziećmi

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zgłosił w trakcie debaty PiS. Za odrzuceniem projektu opowiedziało się w czwartek 149 posłów, przeciw

 

Zadbaj o kontakt rozwiedzionych z dziećmi ?

 

 

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zgłosił w trakcie debaty PiS. Za odrzuceniem projektu opowiedziało się w czwartek 149 posłów, przeciw - 269, wstrzymała się 1 osoba.

Komisyjny projekt - jak podkreślają jego autorzy - ma wprowadzić do polskiego systemu prawnego narzędzia, przy pomocy których sądy opiekuńcze będą mogły wyegzekwować kontakt obojga rodziców z dzieckiem. Chodzi o sytuacje, gdy w przypadku rozwodu sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej i kontaktach rodziców z dzieckiem, a jedno z nich, u którego dziecko zamieszkuje, te relacje uniemożliwia bądź utrudnia.

Regulacja, jak czytamy w uzasadnieniu, ma umożliwić zlecenie przez sąd opiekuńczy kuratorowi sądowemu przymusowe wyegzekwowanie kontaktów dziecka z rodzicem.

W standardowych sytuacjach powinno to polegać na umówieniu spotkania i stawieniu się na nim kuratora w celu sprawdzenia czy faktycznie od niego doszło. W ekstremalnych przypadkach na żądanie kuratora sądowego policja będzie obowiązana do udzielenia mu pomocy przy czynnościach związanych z wyegzekwowaniem kontaktów rodzica z dzieckiem.

 

Pochodzenie tekstu WP.pl

 

Zobacz również

Strawa ducha i kondycha

Piękno naturuy w jaskini

Piękno natury w jaskini

Strawa ducha i kondycha

Tatry

Strawa ducha i kondycha

Zimowa sceneria Bieszczad

Strawa ducha i kondycha

Sporty zimowe

Zobacz również

Bobo, Gołowąs, Infant

Urlopy Ojcowskie

W życie weszły przepisy kodeksu pracy o dodatkowym fakultatywnym urlopie macierzyńskim. No...

Bobo, Gołowąs, Infant

Sposób na uparte dziecko

Bobo, Gołowąs, Infant

Uwaga na słowa

Bobo, Gołowąs, Infant

Trudy wychowawcze