04/03/2011
Pędzel, farby Strawa ducha i kondycha

Techniki malarskie

Techniki malarskie

 

Techniki malarskie

 

Akwarela (wł. acquarella, od acqua = woda) - farba o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie; technika malarska z nią związana; obraz nią namalowany.

Kartony - rysunki na grubym papierze stosowane jako wzory dla kompozycji monumentalnych (np. witraży).

Guma arabska - wysuszony sok otrzymywany z niektórych gatunków akacji; produkt stały bezbarwny lub o barwie bursztynowej, służy m.in. do wyrobu klejów, stosowany w przemyśle farmaceutycznym.

Tragant (p.-łac. tragantum, z gr.) - chem. techn. guma otrzymywana z wydzieliny niektórych gatunków traganka (roślina motylkowata).

 

Plastyfikatory (gr. plastikós = plastyczny + łac. facio = czynię) - substancje chemiczne, które po dodaniu farb nadają im większą elastyczność i połysk.

 

Koloid (gr. kólla = klej + eídos = postać) - chem. fiz. układ o dużym stopniu rozdrobnienia, najczęściej dwuskładnikowy, stanowiący pośrednie ogniwo między roztworami rzeczywistymi a zawiesinami i mieszaninami (rozmiary cząstek składnika rozproszonego wynoszą od 1 do 200 m?).

Fruktoza (łac. fructus = owoc) - chem. związek organiczny, cukier prosty, bardzo słodki, występuje w owocach, w miodzie oraz jako składowa część cukru trzcinowego.

Tempera (wł.) - szt. a) farba emulsyjna o spoiwie organicznym takim jak: białko, żółtko jajka, kazeina, mleko, klej, żywica; farba temperowa; b) technika malarska polegająca na posługiwaniu się tymi farbami; c) obraz malowany tą techniką.

Gwasz (fr. gouache, z wł. guazzo) - 1. Farba wodna z domieszką kredy lub bieli, nadającą jej właściwości kryjące. 2. Technika malarska posługująca się tymi farbami; obraz wykonany taką farbą.

Emulsja (n.-łac. emulsio, od łac. emulgeo = doję) - chem. układ złożony z dwóch wzajemnie nierozpuszczalnych cieczy, z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci małych kropelek.

Kaolin (chiń. Kao-ling, nazwa góry) - osadowa skała ilasta barwy białej, składająca się głównie z kaolinitu (uwodniony krzemian glinu), powstała przez wietrzenie skał granitowych; ważny surowiec przemysłu ceramicznego, stosowany również w przemyśle papierniczym i tekstylnym; glinka porcelanowa.

Bristol (skrót ang. Bristol-board) - rodzaj kartonu uzyskany przez sklejenie kilku warstw cienkiego białego papieru, używany głównie jako papier kreślarski.

Fajans (fr. faîence, od miasta wł. Faenza) - biała glinka wypalana, kryta nieprzeźroczystym szkliwem, czasem barwionym, używana do wyrobu naczyń i urządzeń sanitarnych.

 

Formalina (od rzecz. formaldehyd) - chem. 40% roztwór wodny aldehydu mrówkowego (formaldehydu), stosowany jako środek dezynfencyjny lub konserwujący oraz do wyrobu tworzyw sztucznych.

 

Zaprawa - grunt, warstwa najczęściej roztworu klejowego kredy, gipsu i barwnika nakładana na podobrazie (płótno, drewno itp.) dla izolowania malowidła od podobrazia, które zabarwieniem swoim mogłoby zmienić koloryt obrazu.


Źródłem tekstu jest portal  www.kup-obraz.pl

 

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny