04/03/2011
Pędzel, farby Strawa ducha i kondycha

Techniki malarskie

Techniki malarskie

 

Techniki malarskie

 

Akwarela (wł. acquarella, od acqua = woda) - farba o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie; technika malarska z nią związana; obraz nią namalowany.

Kartony - rysunki na grubym papierze stosowane jako wzory dla kompozycji monumentalnych (np. witraży).

Guma arabska - wysuszony sok otrzymywany z niektórych gatunków akacji; produkt stały bezbarwny lub o barwie bursztynowej, służy m.in. do wyrobu klejów, stosowany w przemyśle farmaceutycznym.

Tragant (p.-łac. tragantum, z gr.) - chem. techn. guma otrzymywana z wydzieliny niektórych gatunków traganka (roślina motylkowata).

 

Plastyfikatory (gr. plastikós = plastyczny + łac. facio = czynię) - substancje chemiczne, które po dodaniu farb nadają im większą elastyczność i połysk.

 

Koloid (gr. kólla = klej + eídos = postać) - chem. fiz. układ o dużym stopniu rozdrobnienia, najczęściej dwuskładnikowy, stanowiący pośrednie ogniwo między roztworami rzeczywistymi a zawiesinami i mieszaninami (rozmiary cząstek składnika rozproszonego wynoszą od 1 do 200 m?).

Fruktoza (łac. fructus = owoc) - chem. związek organiczny, cukier prosty, bardzo słodki, występuje w owocach, w miodzie oraz jako składowa część cukru trzcinowego.

Tempera (wł.) - szt. a) farba emulsyjna o spoiwie organicznym takim jak: białko, żółtko jajka, kazeina, mleko, klej, żywica; farba temperowa; b) technika malarska polegająca na posługiwaniu się tymi farbami; c) obraz malowany tą techniką.

Gwasz (fr. gouache, z wł. guazzo) - 1. Farba wodna z domieszką kredy lub bieli, nadającą jej właściwości kryjące. 2. Technika malarska posługująca się tymi farbami; obraz wykonany taką farbą.

Emulsja (n.-łac. emulsio, od łac. emulgeo = doję) - chem. układ złożony z dwóch wzajemnie nierozpuszczalnych cieczy, z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci małych kropelek.

Kaolin (chiń. Kao-ling, nazwa góry) - osadowa skała ilasta barwy białej, składająca się głównie z kaolinitu (uwodniony krzemian glinu), powstała przez wietrzenie skał granitowych; ważny surowiec przemysłu ceramicznego, stosowany również w przemyśle papierniczym i tekstylnym; glinka porcelanowa.

Bristol (skrót ang. Bristol-board) - rodzaj kartonu uzyskany przez sklejenie kilku warstw cienkiego białego papieru, używany głównie jako papier kreślarski.

Fajans (fr. faîence, od miasta wł. Faenza) - biała glinka wypalana, kryta nieprzeźroczystym szkliwem, czasem barwionym, używana do wyrobu naczyń i urządzeń sanitarnych.

 

Formalina (od rzecz. formaldehyd) - chem. 40% roztwór wodny aldehydu mrówkowego (formaldehydu), stosowany jako środek dezynfencyjny lub konserwujący oraz do wyrobu tworzyw sztucznych.

 

Zaprawa - grunt, warstwa najczęściej roztworu klejowego kredy, gipsu i barwnika nakładana na podobrazie (płótno, drewno itp.) dla izolowania malowidła od podobrazia, które zabarwieniem swoim mogłoby zmienić koloryt obrazu.


Źródłem tekstu jest portal  www.kup-obraz.pl

 

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka

Zobacz również

Strawa ducha i kondycha

Piękno naturuy w jaskini

Piękno natury w jaskini

Strawa ducha i kondycha

Tatry

Strawa ducha i kondycha

Zimowa sceneria Bieszczad

Strawa ducha i kondycha

Sporty zimowe