08/03/2009
NFZ Eskulap - Temida

Problemy z ubezpieczeniem

Niewłaściwie naliczona renta, odmowa wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego przez ZUS, wstrzymana wypłata renty inwalidzkiej czy wadliwie ustalony stopień niepełnosprawności.

 

"PROBLEMY Z UBEZPIECZENIEM"

 

Niewłaściwie naliczona renta, odmowa wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego przez ZUS, wstrzymana wypłata renty inwalidzkiej czy wadliwie ustalony stopień niepełnosprawności. To najczęstsze problemy, z którymi stykają się płacący składki na ubezpieczenia społeczne. 

 

Warto jednak dochodzić swoich praw i zapewnić sobie godziwe życie we własnej niepełnosprawnej egzystencji. Tym bardziej, że z problemami z ZUS-em spotykamy się wszyscy. Szczególnie dotkliwie odczuwają to osoby niepełnosprawne.

 

Niepełnosprawni mają trudności z załatwianiem formalności, stawianiem się na komisje orzecznicze oraz pisaniem odwołań, muszą pokonywać bariery architektoniczne i zmierzyć się z wieloma przepisami prawnymi. Zdani są przy tym w dużej mierze na samych siebie i swoich najbliższych, często rezygnują z pomocy profesjonalnego adwokata z powodów finansowcy, a dla świętego spokoju rezygnują także z roszczeń.

 

Mimo wszystko warto zwracać się o pomoc, by walczyć o to, co jest nam należne.

 

Zobacz również

Rentier i Emeryt

Prezesi zarabiają na Niepełnosprawnych i ich wykorzystują

Listy do redakcji: ?prezesi zarabiają krocie na osobach niepełnosprawnych? Redakcja I...

Rentier i Emeryt

Dyskryminowania

Rentier i Emeryt

Prosto z ZUS czyli mówimy jasnym językiem

Rentier i Emeryt

Chorzy psychicznie mogą pracować 2

Zobacz również

Bobo, Gołowąs, Infant

Urlopy Ojcowskie

W życie weszły przepisy kodeksu pracy o dodatkowym fakultatywnym urlopie macierzyńskim. No...

Bobo, Gołowąs, Infant

Sposób na uparte dziecko

Bobo, Gołowąs, Infant

Uwaga na słowa

Bobo, Gołowąs, Infant

Trudy wychowawcze