15/02/2012
NFZPFRON Rentier i Emeryt

Niższe płace za brak etatów dla niepełnosprawnych

Urzędy, które nie zatrudniają niepełnosprawnych pracowników, będą otrzymywać mniej pieniędzy na wynagrodzenia.

Niższe płace za brak etatów dla niepełnosprawnych

 


Urzędy, które nie zatrudniają niepełnosprawnych pracowników, będą otrzymywać mniej pieniędzy na wynagrodzenia.Rada Ministrów będzie mogła przeznaczyć mniej pieniędzy na płace członków korpusu służby cywilnej w urzędach, które nie zatrudniają odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych, który przygotowała sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

- Jeżeli organ administracji nie realizuje polityki państwa dotyczącej zatrudnienia niepełnosprawnych i woli uiszczać wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z powodu niespełnienia ustawowego wskaźnika ich zatrudnienia, to nie widzę powodu, dla którego nie miałyby być ograniczone środki na pensje w takich jednostkach - mówi Mieczysław Kasprzak, poseł PSL, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych.

Przed przyjęciem projektu ustawy budżetowej rząd będzie musiał zapoznać się z uwagami ministra pracy i polityki społecznej oraz dokonać analizy wskaźników zatrudnienia niepełnosprawnych w poszczególnych urzędach (w tym także dynamiki ich zmian). Rada Ministrów będzie więc mogła, podejmując decyzję o kwotach na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej w poszczególnych resortach, wywierać presję na ministerstwa,1191114_coins.jpg które nie zatrudniają odpowiedniej liczby niepełnosprawnych i nie podejmują skutecznych działań, aby to zmienić.

- Projekt oceniliśmy pozytywnie. Trudno lepiej zmotywować urzędy do zatrudniania niepełnosprawnych niż przez zróżnicowanie kwot na płace - mówi Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Obecnie zdecydowana większość jednostek administracji publicznej dokonuje wpłat na PFRON, bo nie spełnia ustawowego wskaźnika zatrudnienia takich osób (co najmniej 6 proc. wszystkich pracowników). Pieniądze na PFRON wpłacają m.in. kancelarie Sejmu, Senatu, Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta, wszystkie ministerstwa oraz wszystkie urzędy wojewódzkie z wyjątkiem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (według danych z marca 2009 r.). Pracodawcy publiczni, którzy zatrudniają wielu pracowników (np. ZUS), płacą z tego tytułu na PFRON nawet ponad 20 mln zł rocznie.Tymczasem zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników nie zawsze musi wiązać się z dodatkowymi kosztami.

- Nasz urząd dopiero przejdzie generalny remont, dzięki któremu będzie w pełni przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Nie przeszkadza nam to w zatrudnianiu tych osób już teraz - mówi Alicja Jędrzejczak, rzecznik Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.Tłumaczy, że urzędy mogą zatrudniać pracowników o różnych niepełnosprawnościach, a nie np. wyłącznie tych niesprawnych ruchowo.

Jedynym problemem, który może zniechęcać pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych, jest wzrost kosztów pracy. Osoby te mają bowiem zagwarantowane dodatkowe uprawnienia (np. 7-godzinny dzień pracy), a w przeciwieństwie do prywatnych firm, instytucje publiczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie ich wynagrodzeń z PFRON.


Łukasz Guza

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny