15/02/2012
NFZPFRON Rentier i Emeryt

Niepełnosprawni i bezrobotni

Znaczna grupa osób niepełnosprawnych nie tylko nie pracuje, ale też nie poszukuje zatrudnienia i nie jest zainteresowana aktywnością zawodową.

Niepełnosprawni i bezrobotni

 


Znaczna grupa osób niepełnosprawnych nie tylko nie pracuje, ale też nie poszukuje zatrudnienia i nie jest zainteresowana aktywnością zawodową - wynika z badań realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie.

Dlaczego tak wiele osób z ograniczeniami sprawności jest na bezrobociu? Część respondentów uważa, że po prostu nie poradziliby sobie w pracy.Inni twierdzą, że choroba i stan zdrowia nie pozwalają im na podjęcie zatrudnienia.785615_autumn_on_the_sea.jpg

Jeszcze inni tłumaczą, że to orzeczenia lekarskie "uniemożliwiają" im podjęcie aktywności zawodowej (powołują się na zapis w orzeczeniu, wskazujący na niezdolność do pracy).A są też tacy, którzy przekonują, że nie ma zajęcia, którą mogliby wykonywać.

Wyuczona bezradność

Sondaż wskazuje również na obawy związane z ewentualnym brakiem akceptacji wśród współpracowników oraz lęk przed utratą zasiłków w momencie podjęcia pracy. Co interesujące, część z nich woli przyjmować zasiłek lub rentę niż pracować za ?niewielkie", jak mówią, pieniądze.

Postawę bezradności i roszczeniowość ujawniają głównie osoby ze średniego i starszego pokolenia (40-65 lat).One też częściej oczekują wzmożonej pomocy ze strony otoczenia oraz instytucji, niż dynamiczni i samodzielni przedstawiciele pokolenia najmłodszego (do około 30 roku życia).Najmniej odwagi i siły przebicia mają single.

Bliskie związki - rodzina, partnerzy, małżonkowie, ale też sąsiedzi i znajomi -ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy.

Badacze są zaskoczeni niewielką wiedzą niepełnosprawnych na temat przysługujących im praw oraz organizacji pomocowych i możliwości wykorzystania publicznych środków finansowych.

- To wszystko tworzy smutny obraz rzeczywistości. Szczególnie w mniejszych środowiskach - na wsiach i w małych miejscowościach - pokutuje przeświadczenie, że ludzie są zdani tylko na siebie, ewentualnie mogą liczyć na wsparcie najbliższej rodziny - mówi prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska, koordynator Zespołu Badawczego SWPS.

88977_working_hands.jpgDaleko za Europą

Jak pokazuje Europejski Sondaż Społeczny (ESS), osoby z ograniczoną sprawnością znajdują się w o wiele gorszej sytuacji społecznej, psychologicznej i zawodowej niż osoby w pełni sprawne.W tym zestawieniu Polska wypada bardzo blado.Według ESS odsetek osób z ograniczoną sprawnością podejmujących pracę zawodową np. w Szwecji jest znacznie wyższy (22 proc.) niż w naszym kraju (14 proc.).

Pierwsza edycja badań (wywiady, obserwacje, kwestionariusze, badania fokusowe) została przeprowadzona na grupie ponad 2 tys. osób niepełnosprawnych.

Projekt PFRON i SWPS w 85 proc. finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach programu Kapitał Ludzki.

(Andrzej Rybik)

Zobacz również

Strawa ducha i kondycha

Piękno naturuy w jaskini

Piękno natury w jaskini

Strawa ducha i kondycha

Tatry

Strawa ducha i kondycha

Zimowa sceneria Bieszczad

Strawa ducha i kondycha

Sporty zimowe

Zobacz również

Adam myśli

Typologia Mężczyzn

Jak rozpoznać, czy nasz kandydat na męża jest tym odpowiednim? Czy nowopoznany fa...

Adam myśli

Całun Miłości

Adam myśli

Przykazania dla rozwodnika

Adam myśli

10 Przykazań dla mężczyzny