04/03/2011
Pędzel, farby Strawa ducha i kondycha

Impresjonizm

Impresjonizm, z fr. "impression", nurt w sztuce europejskiej (a później także amerykańskiej), który został zapoczątkowany przez grupę paryskich artystów studiujących w Atelier Gley?re oraz w<

 

Impresjonizm

 

Impresjonizm, z fr. "impression", nurt w sztuce europejskiej (a później także amerykańskiej), który został zapoczątkowany przez grupę paryskich artystów studiujących w Atelier Gley?re oraz w
Académie Suisse w ostatniej ćwierci XIX wieku.


Osiem paryskich wystaw w latach 1874 - 1886 zaowocowało zerwaniem nowej sztuki z akademizmem obowiązującym w II. połowie tego stulecia. Za początek impresjonizmu uznaje się I wystawę grupy artystów zorganizowaną w atelier fotograficznym Nadara w 1874 roku. Najbardziej charakterystyczną cechą malarstwa i rzeźby impresjonistycznej było dążenie do oddania zmysłowych, subiektywnych wrażeń (impresji) artysty. Nazwa kierunku został ironicznie nadana przez krytyka sztuki Luisa Leroya i pochodzi od tytułu obrazu Clouda"a Moneta "Impresja, wschód słońca".

 

Uczelnia artystyczna założona za panowania Ludwika XIV, Królewska Akademia Malarstwa i Rzeźby (Academe Royale de Peinture et de Sculpture), od samego początku kładł nacisk na szkolenie umiejętnościrysunku według ściśle ookreślonych zasad. Były one klarowne: uczono się uprawiania sztuki według ściśle określonych zasad. Były one klarowne: uczonoa sie uprawiania sztuki według akademickiej doktryny wyidealizowanego piękna, a nieskazitelnymi przykłądami były gipsowe odlewy rzeźb starożytnych, które kopiowali uczniowie.

 

Kolor był traktowany od czasów Arystotelesa jako swoisty rodzaj światła i o wele mniej nadawał się do pracy nad kształtowaniem przyszłego artysty według ścisłych zasad.W latach 70. XIX w. skostnienie sztuki i słynne "brązowe sosy" zamiast żywego koloru doprowadziły do buntu dużej grupy artystów.

 

Do czynników wpływających na rewolucyjną zmianę w stosunku przyszłych impresjonistówdo malarstwa dołożyły się też postępy w teorii i praktyce naukowej, które przyniosły większą wiedzę na temat struktury światła białego. Odkrycia budowy światła dzięki zastosowaniu pryzmatu dokonał Newton. Postęp na drodze tworzenia teorii barwy został dokonany. Następnym osiągnięciem w tej dziedzinie były dziełem wielu uczonych, w tym Buffona.


We Francji, dzięki pracom chemika z królewskiej manufaktury gobelinów, Chevreula (1786-1889), zostało sformułowane prawo równoczesnego kontrastu (w roku 1839): oko widząc jakąś barwę zawsze wytwarza barwę przeciwstawną, a konsekwencją tego prawa jest stwierdzenie, że położone obok siebie na obrazie dwie dowolne barwy oko widzi jako wzajemnie maksymalnie zróżnicowane. Inna konsekwencja jest wskazówką praktyczną: jeśli na obrazie znajdują się obok siebie dwie barwy przeciwstawne, to będą one różnić się bardziej niż wszelkie inne zestawienia dwu barw.


Źródło tekstu strona www.kup-obraz.pl

Zobacz również

Chłop w chacie

Uwaga na skarpetki

Eksperci z zakresu psychologii seksualnej radzą kobietom zwrócić uwagę na kolor ska...

Chłop w chacie

Garnitur

Chłop w chacie

Frak

Chłop w chacie

Smoking

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka