28/09/2009
Dla AdamówAD AktaPersona non grata Eskulap - Temida

Dowody na sprawie rozwodowej

 

Podczas sprawy o rozwód, sąd ustala okoliczności, które doprowadziły do rozkładu pożycia małżonków. Na jakiej podstawie? Ważne są zeznania świadków i inne dowody.

&nb

 

Dowody na sprawie rozwodowej

 

INTERIA.PL

 

Podczas sprawy o rozwód, sąd ustala okoliczności, które doprowadziły do rozkładu pożycia małżonków. Na jakiej podstawie? Ważne są zeznania świadków i inne dowody.

Głównymi dowodami na sprawach rozwodowych są: zeznania świadków i przesłuchanie małżonków. Ale w ostatnim czasie sądy coraz częściej posiłkują się też innymi dowodami. Są to m.in.: bilingi telefoniczne, listy, zdjęcia, wydruki korespondencji internetowej, nagrania rozmów i zapisy z odczytu sms-ów.

Przy wyborze dowodów ważne jest to, czy mąż i żona chcą się rozwieść z orzekaniem winy, czy godzą się na rozwód bez ustalania, kto jest temu winien. Dla sądu istotne jest też to, czy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Wówczas może zlecić przeprowadzenie rozmów z dziećmi w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym. Jest to potrzebne do ustalenia, w jakich warunkach one się wychowują oraz jaki wpływ na dzieci będzie miało orzeczenie rozwodu.

Nasz prawnik wyjaśnia, w jakich sytuacjach jakie dowody mogą mieć znaczenie podczas procesu rozwodowego.

 

Jak udowodnić winę męża (żony)

 

Rozwód, jak go przeżyć?

Już nie panna, ale i nie żona. Rozwódka. Rozpad małżeństwa to ciężar, który trudno udźwignąć. Niezależnie od tego, czy rozwiedliście się po trzech, trzynastu czy trzydziestu trzech latach - nie będzie ci łatwo. Ale musisz sobie poradzić.

Dowody są konieczne, jeżeli rozwód ma być orzeczony z winy jednego małżonka (lub z obopólnej winy). Mąż lub żona muszą wskazać, co ma potwierdzić dany dowód (np. list udowodni, że mąż dopuścił się zdrady, świadek Jan Nowak poświadczy, że mąż groził żonie itd.).

Zeznania świadków to najważniejsze dowody. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się w sądzie. Muszą to zrobić nawet te osoby, które mogą odmówić składania zeznań. Ważne! Prawo odmowy składania zeznań na sprawie rozwodowej mają osoby spokrewnione z małżonkami, np. rodzice żony, rodzeństwo męża itd. Świadkami nie mogą być dzieci i wnuki rozwodzących się rodziców lub dziadków, które nie ukończyły 17 lat.791999_office.jpg

 

Dowody materialne

? Wydruki z rozmów na komunikatorach internetowych i korespondencję mailową sąd uzna jako dowód, gdy będzie miał pewność, że pochodzą rzeczywiście od konkretnej osoby (np. od Adama Pawlaka, a nie np. od misiaczka 121). Jeżeli małżonek posługiwał się pseudonimem, to pomocna może być opinia biegłego informatyka, który ustali, z jakiego komputera osobistego była nadawana korespondencja (opinia nie pomoże, jeśli korespondowano z kawiarenki internetowej).

? Bilingi i sms-y muszą bezsprzecznie potwierdzać, z czyjego telefonu były wykonywane rozmowy i wysyłane sms-y.

? Jeśli dowodem ma być nagrana rozmowa telefoniczna (lub nagranie na dyktafonie), trzeba złożyć w sądzie to nagranie - np. na kasecie wraz ze sporządzonym przez siebie zapisem rozmowy. Biegły z zakresu fonoskopii sprawdzi, czy nagranie jest autentyczne. Nagranie sporządzone bez wiedzy osoby nagrywanej też może stanowić dowód w sprawie.

? Zdjęcia mogą być dowodami, gdy znana jest data ich wykonania (jeśli aparat fotograficzny nie miał takiej funkcji, pomocna będzie koperta z zakładu fotograficznego, na której widnieje data oddania zdjęć do wywołania).

? Czasami małżonkowie przed wniesieniem sprawy rozwodowej do sądu korzystają z pomocy biur detektywistycznych. Raport detektywa może być ważnym dowodem, gdy zarzucana jest zdrada małżeńska.

Ważne! Lista dowodów w sprawach o rozwód jest nieograniczona - może to być nawet wynik badania materiału genetycznego, np. śliny, włosa. Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera zamkniętej listy dowodów na sprawie rozwodowej.

 

Jeśli rozwodzący się mają dzieci

Gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, to mogą być potrzebne też inne dowody. Sąd może zlecić np. wywiad środowiskowy, który przeprowadzi kurator. Jego opinia pozwoli ocenić sytuację dziecka oraz warunków, w jakich ono żyje.

 

dgilder080700501_fotograf.jpgGdy mąż i żona są zgodni co do warunków rozwodu

W takiej sytuacji mogą być wystarczające przesłuchania męża i żony oraz wezwanie jednego świadka. Może to być np. babcia lub dziadek, którzy zostaną zapytani przez sąd tylko o to, w jakich warunkach żyją dzieci rozwodzących się małżonków.

Taka uproszczona procedura jest możliwa, gdy małżonkowie są zgodni w dwóch kwestiach:

? chcą się rozwieść bez orzekania o winie (albo oboje wyrażają zgodę na to, że rozwód będzie np. z winy męża, żony albo z winy obu stron) oraz

? ustalili, kto będzie opiekował się dziećmi i z którym rodzicem będą one mieszkać.

Ważne! Gdyby jednak sąd uznał, że orzeczenie rozwodu będzie wbrew dobru dziecka, to może oddalić powództwo.

 

Gdy mąż i żona nie mają dzieci

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i oboje wyrażają zgodę na rozwód, to sąd ma ułatwione zadanie. Przesłucha tylko męża i żonę i na tym może zakończyć postępowanie dowodowe. Sąd może jednak zbadać, dlaczego pozwany małżonek zgadza się na rozwód, jeśli istnieją podejrzenia, że ta zgoda została wyrażona np. pod przymusem. Sąd może wówczas przesłuchać świadków, np. krewnych małżonków.

 

Katarzyna Węgorek, prawnik

Podstawa prawna:art. 227-309, 427-434 oraz 441 i 442 k.p.c.

 

Zobacz również

Amor i Wenus

Dorosłe dzieci rozwodników

W Polsce co roku rozwodzi się około 70 tys. małżeństw. I nie zdają sobie sprawy z teg...

Amor i Wenus

Facet to świnia

Amor i Wenus

Material GIRL

Amor i Wenus

Samotna mama, a nowy tata twojego dziecka

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?