10/04/2009
Wyłapane w SieciTo i OwoAlma Mater Bobo, Gołowąs, Infant

Doświadczenia upośrednionego nauczania MLE cz.1

Najwcześniejsze lata życia dziecka są zarazem najważniejszymi w jego życiu - stopień zmian, które przebywa młody człowiek odkąd przychodzi na świat jako noworodek, do czasu aż postawi pierwsze kroki w szkole, jest nieporównywalny pod wzglę

 

Doświadczenie upośrednionego nauczania (MLE). Część I: wprowadzenie.

 

Najwcześniejsze lata życia dziecka są zarazem najważniejszymi w jego życiu - stopień zmian, które przebywa młody człowiek odkąd przychodzi na świat jako noworodek, do czasu aż postawi pierwsze kroki w szkole, jest nieporównywalny pod względem dynamiki rozwoju do jakiegokolwiek okresu w życiu. To czas tak ważny, że na początku wieku, kiedy badania nad rozwojem człowieka same stawiały pierwsze ledwo kroki, znany psycholog Zygmunt Freud zaryzykował stwierdzenie, że wszystko co istotne w osobowości ukształtowuje się do piątego roku życia. Dziś wiemy na pewno, że było to powiedziane na wyrost - choć z czasem coraz trudniej zmieniać nam utrwalone nawyki i poglądy, nie znaczy to przecież, że nie jest to możliwe. Bezdyskusyjny pozostaje jednak fakt, że w pierwszych latach życia dziecko nasiąka wszystkim, co może zaoferować mu środowisko.

 

Wielu badaczy, zauważywszy to, poświęciło się badaniom nad tym zjawiskiem i wpływem jakości doświadczeń na przyszłe życie, dochodząc do pozornie sprzecznych wniosków. Psycholog Bloom w 1964 roku doszedł do wniosku, że o ile w przyszłym życiu nie zajdą radykalne zmiany, to wpływ wczesnych doświadczeń jest szczególnie istotny. Dekadę później inny zespół badaczy starał się to podważyć, sugerując, że za zachowanie odpowiedzialne jest przede wszystkim otoczenie, a nie egzystująca w nim osoba.

 

Teoria wychowania, którą opiszę w serii artykułów, jest próbą połączenia tych dwóch podejść. W języku polskim funkcjonuje jako doświadczenie upośrednionego nauczania (będę też używał skrótu MLE, od angielskiej nazwy mediated learning experience).

 

Skąd wiemy, że kwiaty lub muzyka potrafią być piękne? Że lepiej nie grzebać widelcem w kontakcie? Lub że starszym należy się szacunek a chorym pomoc? Wiedza ta zdaje się tak oczywista, a jednak po chwili zastanowienia każdy dojdzie do wniosku, że nie doszedł do tego sam. Ktoś nam powiedział, że starszym należy ustąpić miejsca i by być ostrożnym przy źródłach prądu. Jaką tragedią byłoby dla małego dziecka, by o tym, że prąd kopie a ogień parzy, dowiadywało się doświadczając tego na sobie? Tym, kto odkrywa przed nim świat, kto jest pośrednikiem w nauce, jest przede wszystkim rodzic.

 

Upośrednione nauczanie zachodzi, kiedy dziecko poznaje otoczenie dzięki innej osobie, która rozumie jego potrzeby, umie podnieść na duchu przy porażce i zmotywować do dalszych wysiłków, a przy sukcesie - docenia go. Ważne jest także przy nauce czasu - dziecko nie od razu pojmuje takie terminy jak ?wczoraj" czy ?jutro", dla noworodka życie jest nieustającą teraźniejszością. Wreszcie, dorosły pozwala wyjść dziecku poza wąski kontekst sytuacji i pokazać, że jest się częścią bogatego ale i skomplikowanego świata, pełnego zagadek i zaskakujących odpowiedzi.

 

Celem takiego nauczania jest wytworzenie w dziecku poczucia własnej wartości oraz wewnętrznej potrzeby poszukiwań na własną rękę. Analiza badań nad MLE dowodzi, że dzieci, które konsekwentnie doświadczają owoców takiego sumiennego wychowania, rozwijają się lepiej i szybciej niż jego rówieśnicy.

 

Warto zaznaczyć, że choć artykuł koncentruje się przede wszystkim na relacji z małym dzieckiem, to wypisane niżej (a szerzej opisane w przyszłych częściach) kryteria istotne są przez całe życie. Pozytywne i wartościowe relacje z ojcem są ważne zarówno dla malutkiego oseska jak i dla syna lub córki wkraczających w dorosłość czy wiele lat później. Trzeba tylko pamiętać o tym, że im wcześniej się takie relacje zbuduje, tym lepiej i dla ojca i dla dzieci.

 

Istnieje sześć kryteriów właściwej interakcji dorosły-dziecko, które umożliwiają wystąpienie MLE. Są to:

- intencjonalność

- wzajemna wymiana                                 Doświadczenia upośrednionego nauczania MLE

- mediowanie znaczeń,

- transcendencja

- mediowanie poczucia kompetencji

- mediowanie regulacji zachowania

 

Jakkolwiek niektóre z nich początkowo mogą brzmieć enigmatycznie i nieprzystępnie, zapewniam drogi tato, że nie masz czego się bać. Przyszłe artykuły będą mieć za cel wyjaśnienie ich znaczenia, a także pouczenie, czym warto wzbogacić zabawy i rozmowy z dzieckiem, by wyniosło z tego jak najwięcej i rozwinęło skrzydła w dorosłym życiu.

 

Zobacz również

Bobo, Gołowąs, Infant

Urlopy Ojcowskie

W życie weszły przepisy kodeksu pracy o dodatkowym fakultatywnym urlopie macierzyńskim. No...

Bobo, Gołowąs, Infant

Sposób na uparte dziecko

Bobo, Gołowąs, Infant

Uwaga na słowa

Bobo, Gołowąs, Infant

Trudy wychowawcze

Zobacz również

Eskulap - Temida

Hipochondria

"Hipochondria jest to, zgodnie z definicją, chorobliwa, przesadna troskliwość o ...

Eskulap - Temida

Niepełno sprawni stracą pracę bo ...pracują

Eskulap - Temida

Nie lekceważ grypy

Eskulap - Temida

Stres - Twój przyjaciel czy wróg?