19/07/2009
Kurowanie się Eskulap - Temida

Astma

Astma jest to powszechnie wystepująca choroba przewlekła. Charakteryzuje się rozwijającym w drogach oddechowych stanem zapalnym i zwężeniem oskrzeli.

 

 

ASTMA

 

Astma jest to powszechnie wystepująca choroba przewlekła. Charakteryzuje się rozwijającym w drogach oddechowych stanem zapalnym i zwężeniem oskrzeli.

 

W astmie o łagodnym przebiegu zwężenie oskrzeli może zmieniać się nawet w krótkich odstepach czasu, spontanicznie, bądź pod wpływem zastosowanego leczenia.

 

Objawy astmy:

- świsty,

- duszność,

- uczucie ucisku w klatce piersiowej,

- kaszel.

 

Objawy astmy prowadzą do ograniczeń w aktywnosci życiowej i pogorszenia jakości życia. Astma może również powodoważutrudnienia w życiu zawodowym, prowadząc do poczucia zagrożenia.

 

Liczba chorych na astmę na świecie wynosi obecnie 300 mln, liczba zgonów z powodu astmy - 250 000 rocznie.

W Polsce z powodu astmy cierpi 8,6% dzieci i 5,4% dorosłych, a więc ponad 2 miliony osób.

Co ważne tylko około 30% chorych spełnia kryteria właściwie leczonej choroby. Ponad 70% ma objawy astmy przynajmniej raz w tygodniu, a 20% codziennie.

 

509289_working_to_breathe.jpg

Celem leczenia astmy jest uzyskanie całkowitego opanowania choroby, aby chory

stosując minimalne dawki leków nie odczuwał żadnych objawów. Lekami z wyboru w astmie przewlekłej są glikokortykosteroidy wziewne (GKS). Leki te powinny być przyjmowane codziennie w wyznaczonej dawce.

 

Na świecie standardem leczenia staje się stosowanie wygodnej i zarazem skutecznej formy leków, jaką są preparaty wziewne zawierające w jednym inhalatorze dwie substancje czynne (lek przeciw zapalny - glikokortykosteroid + lek rozszerzajacy oskrzela - b2 mimetyk).

 

Stosujac właściwe leczenie, można skutecznie kontrolować kliniczne objawy choroby. Ważną rzeczą staje się kontrolowanie astmy. Astma jest chorobą cechującą się dużą zmiennością. Z różną częstotliwością w ciągu dnia i nocy pojawia się, czy też nasila duszność. U części chorych wystepuje również kaszel. Oba te objawy są często powodem nocnych przebudzeń. W leczeniu astmy dąży się do wyeliminowania tych dolegliwości oraz zmniejszenia stosowania szybko działających leków rozkurczających oskrzela.

Uzyskanie takiego stanu określa się mianem pełnej (optymalnej) kontroli choroby.

 

Wiedza na temat choroby i jej praktyczne zastosowanie przez pacjenta poprawia

komfort życia, daje bezpieczeństwo choremu i samodzielność. Samoocena przebiegu choroby zmniejsza częstość i nasilenie objawów astmy. Pacjenci powinni sami umieć reagować w odpowiedni sposób na ataki astmy.

 

Test Kontroli Astmy zapewnia pacjentowi lepsze opanowanie objawów choroby, co przekłada się bezpośrednio na oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej związane z mniejszą liczbą niespodziewanych wizyt pacjenta z zaostrzeniem astmy.

 

472243_vaporizer_tube.jpgDzięki lepszej kontroli swojej choroby pacjent może prowadzić normalne, aktywne życie.

 

Zapraszamy do serwisu internetowego poświęconego astmie www.astma.edu

 

Witryna ta stanowi kompendium wiedzy na temat astmy i alergii. Na stronie istnieje możliwość konsultacji ze specjalistą, wykonania Testu Kontroli Astmy i uzyskania aktualnych danych na temat pylenia roślin.

 

Zobacz również

Strawa ducha i kondycha

Piękno naturuy w jaskini

Piękno natury w jaskini

Strawa ducha i kondycha

Tatry

Strawa ducha i kondycha

Zimowa sceneria Bieszczad

Strawa ducha i kondycha

Sporty zimowe

Zobacz również

Strawa ducha i kondycha

Piękno naturuy w jaskini

Piękno natury w jaskini

Strawa ducha i kondycha

Tatry

Strawa ducha i kondycha

Zimowa sceneria Bieszczad

Strawa ducha i kondycha

Sporty zimowe